Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 370
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,69
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,8967(115,415)
Lägsta ränta :
1,8930(115,453)
Högsta ränta :
1,9040(115,337)
% of Eq Price Lvl :
80,00