Försäljning

Auktionsdatum :
2011-09-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
4 550
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
6,07
Antal bud :
26
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,3048(103,890)
Lägsta ränta :
0,3020(103,906)
Högsta ränta :
0,3070(103,877)
% of Eq Price Lvl :
20,00