Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004051092
Förfall :
2011-10-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 618
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,32
Antal bud :
83
Antal acc bud :
33
Snittränta :
1,7422(99,451)
Lägsta ränta :
1,6400(99,483)
Högsta ränta :
1,7540(99,448)
% of Eq Price Lvl :
45,67