Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004019347
Förfall :
2011-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 962
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,59
Antal bud :
39
Antal acc bud :
26
Snittränta :
1,8609(99,093)
Lägsta ränta :
1,8000(99,123)
Högsta ränta :
1,8900(99,079)
% of Eq Price Lvl :
80,71