Försäljning

Auktionsdatum :
2011-06-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004019347
Förfall :
2011-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
26 394
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,64
Antal bud :
89
Antal acc bud :
45
Snittränta :
2,0110(98,928)
Lägsta ränta :
1,9500(99,960)
Högsta ränta :
2,0400(98,913)
% of Eq Price Lvl :
12,00