Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 309
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 695
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,74
Antal bud :
31
Antal acc bud :
11
Snittränta :
2,8930(105,651)
Lägsta ränta :
2,8850(105,724)
Högsta ränta :
2,8970(105,609)
% of Eq Price Lvl :
3,97