Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003950906
Förfall :
2011-08-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
29 378
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,92
Antal bud :
73
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,8260(99,586)
Lägsta ränta :
1,7990(99,592)
Högsta ränta :
1,8390(99,583)
% of Eq Price Lvl :
65,50