Försäljning

Auktionsdatum :
2011-05-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 075
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
19
Antal acc bud :
2
Snittränta :
3,1320(103,398)
Lägsta ränta :
3,1300(103,412)
Högsta ränta :
3,1330(103,383)
% of Eq Price Lvl :
100,00