Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 500
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,67
Antal bud :
18
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,8900(99,075)
Lägsta ränta :
0,8700(99,194)
Högsta ränta :
0,8930(99,057)
% of Eq Price Lvl :
70,00