Försäljning

Auktionsdatum :
2011-04-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003917673
Förfall :
2011-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 685
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,17
Antal bud :
53
Antal acc bud :
49
Snittränta :
1,7880(99,525)
Lägsta ränta :
1,7200(99,543)
Högsta ränta :
1,8400(99,512)
% of Eq Price Lvl :
39,54