Försäljning

Auktionsdatum :
2011-03-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003848324
Förfall :
2011-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 830
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,68
Antal bud :
57
Antal acc bud :
31
Snittränta :
1,9270(98,936)
Lägsta ränta :
1,8980(98,951)
Högsta ränta :
1,9700(98,912)
% of Eq Price Lvl :
80,00