Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 375
Emitterat institutioner:
1 999
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
3,4010(100,905)
Lägsta ränta :
3,3960(100,950)
Högsta ränta :
3,4090(100,829)
% of Eq Price Lvl :
12,00