Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003757814
Förfall :
2011-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 390
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
77
Antal acc bud :
46
Snittränta :
1,7400(99,572)
Lägsta ränta :
1,6800(99,586)
Högsta ränta :
1,7600(99,567)
% of Eq Price Lvl :
42,12