Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
22 530
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
4,51
Antal bud :
40
Antal acc bud :
21
Snittränta :
3,5770(99,286)
Lägsta ränta :
3,5680(99,365)
Högsta ränta :
3,5810(99,246)
% of Eq Price Lvl :
22,65