Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,50
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
3,39
Antal bud :
50
Antal acc bud :
22
Snittränta :
3,5300(99,711)
Lägsta ränta :
3,5220(99,785)
Högsta ränta :
3,5330(99,685)
% of Eq Price Lvl :
3,17