Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
Auktions/uppköpsvolym :
6 345
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 780
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,76
Antal bud :
57
Antal acc bud :
30
Snittränta :
3,5230(99,776)
Lägsta ränta :
3,5110(99,886)
Högsta ränta :
3,5270(99,739)
% of Eq Price Lvl :
0,00