Försäljning

Auktionsdatum :
2011-02-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 754
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,88
Antal bud :
41
Antal acc bud :
18
Snittränta :
3,5710(99,340)
Lägsta ränta :
3,5520(99,510)
Högsta ränta :
3,5770(99,280)
% of Eq Price Lvl :
36,00