Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 425
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,21
Antal bud :
16
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,3850(113,307)
Lägsta ränta :
3,3830(113,331)
Högsta ränta :
3,3930(113,244)
% of Eq Price Lvl :
25,00