Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003652213
Förfall :
2011-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 610
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
1,32
Antal bud :
31
Antal acc bud :
21
Snittränta :
1,6010(99,359)
Lägsta ränta :
1,5800(99,368)
Högsta ränta :
1,6200(99,352)
% of Eq Price Lvl :
98,53