Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003691112
Förfall :
2011-04-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
7 655
Emitterat institutioner:
5 855
Teckningskvot :
0,77
Antal bud :
34
Antal acc bud :
28
Snittränta :
1,4630(99,640)
Lägsta ränta :
1,4200(99,650)
Högsta ränta :
1,5300(99,623)
% of Eq Price Lvl :
100,00