Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 810
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,41
Antal bud :
17
Antal acc bud :
1
Snittränta :
3,1910(115,109)
Lägsta ränta :
3,1910(115,109)
Högsta ränta :
3,1910(115,109)
% of Eq Price Lvl :
100,00