Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003652213
Förfall :
2011-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 010
Emitterat institutioner:
3 510
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
23
Antal acc bud :
17
Snittränta :
1,5400(99,324)
Lägsta ränta :
1,4000(99,385)
Högsta ränta :
1,5680(99,312)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2011-01-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003691112
Förfall :
2011-04-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
10 091
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,01
Antal bud :
42
Antal acc bud :
42
Snittränta :
1,3990(99,601)
Lägsta ränta :
1,3100(99,627)
Högsta ränta :
1,4300(99,593)
% of Eq Price Lvl :
9,00