Försäljning

Auktionsdatum :
2010-12-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 800
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,32
Antal bud :
31
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,1980(115,171)
Lägsta ränta :
3,1950(115,199)
Högsta ränta :
3,2020(115,135)
% of Eq Price Lvl :
100,00