Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003614866
Förfall :
2011-02-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 071
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
2,31
Antal bud :
61
Antal acc bud :
41
Snittränta :
1,0530(99,700)
Lägsta ränta :
1,0000(99,715)
Högsta ränta :
1,0840(99,691)
% of Eq Price Lvl :
55,27