Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 950
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,38
Antal bud :
16
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,9890(111,508)
Lägsta ränta :
1,9890(111,508)
Högsta ränta :
1,9890(111,508)
% of Eq Price Lvl :
100,00