Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
6 000
Total budvolym :
18 304
Emitterat institutioner:
5 999
Teckningskvot :
3,05
Antal bud :
69
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,3860(100,450)
Lägsta ränta :
0,3440(100,727)
Högsta ränta :
0,4090(100,299)
% of Eq Price Lvl :
80,58