Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 999
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
6 000
Total budvolym :
11 828
Emitterat institutioner:
5 999
Teckningskvot :
1,97
Antal bud :
84
Antal acc bud :
61
Snittränta :
0,4660(99,935)
Lägsta ränta :
0,4420(100,093)
Högsta ränta :
0,4760(99,870)
% of Eq Price Lvl :
17,56