Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 713
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,8330(112,469)
Lägsta ränta :
1,8310(112,481)
Högsta ränta :
1,8330(112,468)
% of Eq Price Lvl :
84,00