Försäljning

Auktionsdatum :
2010-08-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
2 940
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
18
Antal acc bud :
15
Snittränta :
2,3920(123,496)
Lägsta ränta :
2,3870(123,540)
Högsta ränta :
2,3980(123,432)
% of Eq Price Lvl :
24,00