Försäljning

Auktionsdatum :
2010-08-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003459494
Förfall :
2010-11-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
22 859
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
4,57
Antal bud :
64
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,3990(99,894)
Lägsta ränta :
0,3500(99,907)
Högsta ränta :
0,4480(99,881)
% of Eq Price Lvl :
39,27