Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003208826
Förfall :
2010-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 481
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
50
Antal acc bud :
25
Snittränta :
0,2030(99,955)
Lägsta ränta :
0,1500(99,967)
Högsta ränta :
0,2190(99,952)
% of Eq Price Lvl :
49,67