Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3106
ISINkod :
SE0001517707
Kupong % :
1,000
Förfall :
2012-04-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
7 379
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
9,84
Antal bud :
27
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,1650(110,084)
Lägsta ränta :
-0,1800(110,113)
Högsta ränta :
-0,1600(110,074)
% of Eq Price Lvl :
100,00