Försäljning

Auktionsdatum :
2010-05-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 202
Emitterat institutioner:
749
Teckningskvot :
4,27
Antal bud :
25
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,9460(160,824)
Lägsta ränta :
0,9200(161,198)
Högsta ränta :
0,9580(160,651)
% of Eq Price Lvl :
17,84