Försäljning

Auktionsdatum :
2010-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 125
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,71
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,8980(112,800)
Lägsta ränta :
1,8920(112,833)
Högsta ränta :
1,9030(112,774)
% of Eq Price Lvl :
40,00