Försäljning

Auktionsdatum :
2010-05-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003330380
Förfall :
2010-08-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 822
Emitterat institutioner:
9 996
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
53
Antal acc bud :
36
Snittränta :
0,2880(99,923)
Lägsta ränta :
0,2600(99,931)
Högsta ränta :
0,2980(99,921)
% of Eq Price Lvl :
25,27