Försäljning

Auktionsdatum :
2010-05-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 645
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
26
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,8940(118,907)
Lägsta ränta :
2,8880(118,971)
Högsta ränta :
2,8970(118,875)
% of Eq Price Lvl :
52,50