Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3106
ISINkod :
SE0001517707
Kupong % :
1,000
Förfall :
2012-04-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 050
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,07
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,3020(110,268)
Lägsta ränta :
-0,3050(110,274)
Högsta ränta :
-0,3010(110,266)
% of Eq Price Lvl :
66,67