Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003270735
Förfall :
2010-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 053
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
35
Antal acc bud :
18
Snittränta :
0,2390(99,946)
Lägsta ränta :
0,2100(99,952)
Högsta ränta :
0,2500(99,943)
% of Eq Price Lvl :
88,00