Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 300
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,77
Antal bud :
24
Antal acc bud :
2
Snittränta :
2,4280(110,168)
Lägsta ränta :
2,4270(110,173)
Högsta ränta :
2,4280(110,168)
% of Eq Price Lvl :
93,33