Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 883
Emitterat institutioner:
749
Teckningskvot :
3,84
Antal bud :
21
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,6790(135,647)
Lägsta ränta :
0,6730(135,689)
Högsta ränta :
0,6980(135,513)
% of Eq Price Lvl :
11,00