Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003208826
Förfall :
2010-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
10 450
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
1,39
Antal bud :
24
Antal acc bud :
18
Snittränta :
0,3330(99,860)
Lägsta ränta :
0,3100(99,869)
Högsta ränta :
0,3500(99,852)
% of Eq Price Lvl :
95,19