Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003270735
Förfall :
2010-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
16 190
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
49
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,2700(99,928)
Lägsta ränta :
0,2500(99,933)
Högsta ränta :
0,2800(99,925)
% of Eq Price Lvl :
82,38