Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 750
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
20
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,4800(110,027)
Lägsta ränta :
2,4760(110,050)
Högsta ränta :
2,4850(110,000)
% of Eq Price Lvl :
40,00