Uppköp

Auktionsdatum :
2010-03-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1045
ISINkod :
SE0000722852
Kupong % :
5,250
Förfall :
2011-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 000
Uppköpt institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
11
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,5230(104,559)
Lägsta ränta :
0,5210(104,561)
Högsta ränta :
0,5260(104,556)
% of Eq Price Lvl :
100,00