Uppköp

Auktionsdatum :
2010-03-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1045
ISINkod :
SE0000722852
Kupong % :
5,250
Förfall :
2011-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
5 261
Uppköpt institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,10
Antal bud :
8
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,5280(104,567)
Lägsta ränta :
0,5270(104,568)
Högsta ränta :
0,5350(104,560)
% of Eq Price Lvl :
57,56