Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
2 800
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
3,6560(97,225)
Lägsta ränta :
3,6500(97,335)
Högsta ränta :
3,6650(97,074)
% of Eq Price Lvl :
80,00