Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003173061
Förfall :
2010-05-19
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
34 020
Emitterat institutioner:
14 996
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
74
Antal acc bud :
34
Snittränta :
0,1800(99,956)
Lägsta ränta :
0,1300(99,968)
Högsta ränta :
0,1900(99,953)
% of Eq Price Lvl :
78,63