Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 950
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
21
Antal acc bud :
15
Snittränta :
3,2900(115,318)
Lägsta ränta :
3,2850(115,365)
Högsta ränta :
3,2940(115,271)
% of Eq Price Lvl :
10,00