Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 530
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
9,06
Antal bud :
26
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,7690(135,743)
Lägsta ränta :
0,7680(135,751)
Högsta ränta :
0,7690(135,743)
% of Eq Price Lvl :
80,00