Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 730
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,91
Antal bud :
29
Antal acc bud :
1
Snittränta :
3,2930(115,334)
Lägsta ränta :
3,2930(115,334)
Högsta ränta :
3,2930(115,334)
% of Eq Price Lvl :
100,00